produkter
Nummer: #9 2015
Serier:

Ur senatens perspektiv

Redaktör:

Johan Kimrin

Utgivningsdatum:

29 september 2015

Översättare:

Cato Vandrare

Försäljningspris: 49,90 kr
Förlag:

Panini

Egmont Publishing (Sverige)

Antal sidor: 36 sidor
Inkluderat: En "disc shooter"
Noterat: I tidningens innehållsförteckning uppges seriens titel felaktigt till "Ur senatens synvinkel"

Nummer: #1 2015
Serier:

Lego Star Wars Rebels: Imperiespaghetti

Lego Star Wars: Attack över Tatooine

Redaktör:

Lina Hilding

Utgivningsdatum:

28 juli 2015

Översättare:

Cato Vandrare

Försäljningspris: 59,90 kr
Förlag:

Blue Ocean Entertainment

Egmont Publishing (Sverige)

Antal sidor: 36 sidor
Inkluderat: Legobyggsats för en X-wing Starfighter (23 legobitar)

Nummer: #8 2015
Serier:

Ezras vision

Redaktör:

Johan Kimrin

Utgivningsdatum:

20 augusti 2015

Översättare:

Cato Vandrare

Försäljningspris: 49,90 kr
Förlag:

Panini

Egmont Publishing (Sverige)

Antal sidor: 36 sidor
Inkluderat: En "power shooter"

Nummer: #7 2015
Serier:

Förstörda förnödenheter

Redaktör:

Johan Kimrin

Utgivningsdatum:

23 juli 2015

Översättare:

Cato Vandrare

Försäljningspris: 49,90 kr
Förlag:

Panini

Egmont Publishing (Sverige)

Antal sidor: 36 sidor
Inkluderat: En "wrist shooter"

Nummer: #6 2015
Serier:

Lön för mödan

Redaktör:

Johan Kimrin

Utgivningsdatum:

25 juni 2015

Översättare:

Cato Vandrare

Försäljningspris: 49,90 kr
Förlag:

Panini

Egmont Publishing (Sverige)

Antal sidor: 36 sidor
Inkluderat: En "grabber"

Nummer: #5 2015
Serier:

Slavhandlarnas återkomst

Redaktör:

Johan Kimrin

Utgivningsdatum:

21 maj 2015

Översättare:

Cato Vandrare

Försäljningspris: 49,90 kr
Förlag:

Panini

Egmont Publishing (Sverige)

Antal sidor: 36 sidor
Inkluderat: En ljussabel

Nummer: #4 2015
Serier:

Kallus jakt

Redaktör:

Johan Kimrin

Utgivningsdatum:

23 april 2015

Översättare:

Cato Vandrare

Försäljningspris: 49,90 kr
Förlag:

Panini

Egmont Publishing (Sverige)

Antal sidor: 36 sidor
Inkluderat: Ett tre-i-rad-spel

Nummer: #3 2015
Serier:

Den falske jedin

Redaktör:

Johan Kimrin

Utgivningsdatum:

19 mars 2015

Översättare:

Cato Vandrare

Försäljningspris: 49,90 kr
Förlag:

Panini

Egmont Publishing (Sverige)

Antal sidor: 36 sidor
Inkluderat: En nyckelring

Nummer: #2 2015
Serier:

Träna tålamod

Redaktör:

Johan Kimrin

Utgivningsdatum:

19 februari 2015

Översättare:

Cato Vandrare

Försäljningspris: 49,90 kr
Förlag:

Panini

Egmont Publishing (Sverige)

Antal sidor: 36 sidor
Inkluderat: Jabba the Hutt-slime

Nummer: #1 2015
Serier:

Farligt lopp

Redaktör:

Johan Kimrin

Utgivningsdatum:

22 januari 2015

Översättare:

Cato Vandrare

Försäljningspris: 49,90 kr
Förlag:

Panini

Egmont Publishing (Sverige)

Antal sidor: 36 sidor
Inkluderat: En "wrist shooter" och en affisch