produkter
Noterat: I tidningens innehållsförteckning uppges seriens titel felaktigt till "Ur senatens synvinkel"
Inkluderat: En "disc shooter"
Utgivningsdatum:

29 september 2015

Antal sidor: 36 sidor
Förlag:

Panini

Egmont Publishing (Sverige)

Försäljningspris: 49,90 kr
Översättare:

Cato Vandrare

Redaktör:

Johan Kimrin

Serier:

Ur senatens perspektiv

Nummer: #9 2015

Inkluderat: En LEGO-byggsats för en X-vinge
Utgivningsdatum:

28 juli 2015

Antal sidor: 36 sidor
Förlag:

Blue Ocean Entertainment

Egmont Publishing (Sverige)

Försäljningspris: 59,90 kr
Översättare:

Cato Vandrare

Redaktör:

Lina Hilding

Serier:

Star Wars Rebels: Imperiespaghetti

LEGO Star Wars: Attack över Tatooine

Nummer: #1 2015

Inkluderat: En "power shooter"
Utgivningsdatum:

20 augusti 2015

Antal sidor: 36 sidor
Förlag:

Panini

Egmont Publishing (Sverige)

Försäljningspris: 49,90 kr
Översättare:

Cato Vandrare

Redaktör:

Johan Kimrin

Serier:

Ezras vision

Nummer: #8 2015

Inkluderat: En "wrist shooter"
Utgivningsdatum:

23 juli 2015

Antal sidor: 36 sidor
Förlag:

Panini

Egmont Publishing (Sverige)

Försäljningspris: 49,90 kr
Översättare:

Cato Vandrare

Redaktör:

Johan Kimrin

Serier:

Förstörda förnödenheter

Nummer: #7 2015

Inkluderat: En "grabber"
Utgivningsdatum:

25 juni 2015

Antal sidor: 36 sidor
Förlag:

Panini

Egmont Publishing (Sverige)

Försäljningspris: 49,90 kr
Översättare:

Cato Vandrare

Redaktör:

Johan Kimrin

Serier:

Lön för mödan

Nummer: #6 2015

Inkluderat: En ljussabel
Utgivningsdatum:

21 maj 2015

Antal sidor: 36 sidor
Förlag:

Panini

Egmont Publishing (Sverige)

Försäljningspris: 49,90 kr
Översättare:

Cato Vandrare

Redaktör:

Johan Kimrin

Serier:

Slavhandlarnas återkomst

Nummer: #5 2015

Inkluderat: Ett tre-i-rad-spel
Utgivningsdatum:

23 april 2015

Antal sidor: 36 sidor
Förlag:

Panini

Egmont Publishing (Sverige)

Försäljningspris: 49,90 kr
Översättare:

Cato Vandrare

Redaktör:

Johan Kimrin

Serier:

Kallus jakt

Nummer: #4 2015

Inkluderat: En nyckelring
Utgivningsdatum:

19 mars 2015

Antal sidor: 36 sidor
Förlag:

Panini

Egmont Publishing (Sverige)

Försäljningspris: 49,90 kr
Översättare:

Cato Vandrare

Redaktör:

Johan Kimrin

Serier:

Den falske jedin

Nummer: #3 2015

Inkluderat: Jabba the Hutt-slime
Utgivningsdatum:

19 februari 2015

Antal sidor: 36 sidor
Förlag:

Panini

Egmont Publishing (Sverige)

Försäljningspris: 49,90 kr
Översättare:

Cato Vandrare

Redaktör:

Johan Kimrin

Serier:

Träna tålamod

Nummer: #2 2015

Inkluderat: En "wrist shooter" och en affisch
Utgivningsdatum:

22 januari 2015

Antal sidor: 36 sidor
Förlag:

Panini

Egmont Publishing (Sverige)

Försäljningspris: 49,90 kr
Översättare:

Cato Vandrare

Redaktör:

Johan Kimrin

Serier:

Farligt lopp

Nummer: #1 2015