Den amerikanska filmjätten Disney har fått en skattelättnad på åtta miljoner pund för att spela in Star Wars: Episod VII i Storbritannien enligt sajten This is Money.

Produktionen av Star Wars-filmer har sedan länge förknippats med England och deras filmindustri. Samtliga av originaltrilogins filmer spelades in här, så även Episod I. Men när Episod II och III skulle spelas in hade kostnaderna för att producera film i Storbritannien ökat så mycket att man flyttade hela produktionen till 20th Century Foxs nybyggda studiobyggnader i Sydney i Australien.

Inför produktionen av Episod VII etablerade man sig dock återigen i Storbritannien och i engelska Pinewood Studios. Det har visat sig vara ett mycket bra ekonomiskt beslut. Sedan 2007 har landet infört en skattelättnader för filmproduktioner som gynnar landets resurser och filmarbetare. Producenterna bakom Star Wars har därmed fått skattelättnader värda åtta miljoner pund, motsvarande mer än 93 miljoner kronor.

Tack vare skattelättnaden har Pinewood Studios blivit så populär bland amerikanska filmbolag att man planerar att utöka faciliteterna med tolv nya studios de närmaste femton åren. Vissa hävdar dock att skattelättnaderna hotar att slå ut den inhemska filmproduktionen då de amerikanska filmbolagen lockar till sig merparten av de engelska filmarbetarna.