Random House, som äger Del Rey som i sin tur ger ut samtliga Star Wars-romaner i USA, har publicerat en kort sammanfattning av James Lucenos kommande bok Star Wars: Darth Plaguies.

"Darth Plagueis: en av de mest geniala sith lorder som någonsin levat. Att besitta makt är allt han begär. Att förlora den är det enda han fruktar. Som lärling omfamnar han sithernas grymma vägar. Och när tiden är kommen förgör han sin mästare, men svar att aldrig lida samma öde. För som ingen annan adept av den mörka sida lär sig Darth Plagueis att kontrollera den ultimata makten... över liv och död.

Darth Sidious: Plagueis utvalde lärling. Under sin mästares vägledning studerar han i hemlighet sithernas vägar, medan han offentligt ökar sin makt i den galaktiska regeringen, först som senator, sedan som kansler, och slutligen som kejsare.

Darth Plagueis och Darth Sidious, mästare och följeslagare, siktar på herrevälde över galaxen - och förintelse av jediorden. Men kan de trotsa den skoningslösa sithtraditionen? Eller kommer begäret för den ena att härska fullständigt, och den andras dröm att leva för evigt, så frön till deras undergång?"

Star Wars: Darth Plaguies ges ut av Del Rey och finns i den amerikanska handeln (och även den svenska via importörer) 27 december 2011.