Format: Windows
Genre: Flygsimulator
Utvecklare:

Totally Games

Utgivare:

LucasArts

Åldersgräns: Från 3 år
Utgivningsdatum:

28 februari 1999