Nummer: Star Wars #1 2005
Serier:

Star Wars: Republic - The Battle of Jabim

Star Wars: Republic - Enemy Lines

Star Wars: Republic - Hate and Fear

Redaktör:

Janne Helander

Översättare:

Janne Helander

Textare: Janne Helander
Omslagstecknare:

Kev Walker

Utgivningsdatum:

22 februari 2005

Försäljningspris: 59 kr
Förlag:

Egmont Serieförlaget

Antal sidor: 148 sidor

 

Serie #1

Titel:
Star Wars: Republic - The Battle of Jabim

Originaltitel:
Star Wars: Republic #55- The Battle of Jabim, Part 1
Star Wars: Republic #56- The Battle of Jabim, Part 2
Star Wars: Republic #57- The Battle of Jabim, Part 3
Star Wars: Republic #58- The Battle of Jabim, Part 4

Författare:
Haden Blackman

Tecknare:
Brian Ching

Tuschare:
Victor Llamas

Färgläggare:
Joe Wayne

Längd:
88 sidor

Serie #2

Titel:
Star Wars: Republic - Enemy Lines

Originaltitel:
Star Wars: Republic #59 - Enemy Lines

Författare:
John Ostrander

Tecknare:
Jan Duursema

Tuschare:
Dan Parsons

Färgläggare:
Brad Anderson

Längd:
22 sidor

 

Serie #3

Titel:
Star Wars: Republic - Hate and Fear

Originaltitel:
Star Wars: Republic #60 - Hate and Fear

Författare:
Haden Blackman

Tecknare:
Tomás Giorello

Tuschare:
Curtis Arnold

Färgläggare:
Brad Anderson

Längd:
22 sidor