Nummer: #4 1981
Serier:

I Imperiets tjänst

Redaktör:

Anders Eklund

Utgivningsdatum:

5 mars 1981

Försäljningspris: 5,75 kr
Förlag:

Förlags AB Semic

Antal sidor: 68 sidor

 

Serie 1

Titel:
I Imperiets tjänst

Originaltitel:
Princess Leia, Imperial Servant

Författare:
Russ Manning
Russ Helm

Tecknare:
Russ Manning

Längd:
12 sidor